กิจกรรมที่น่าสนใจ


สวนสามพรานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมมากมายท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยๆ ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทย ได้ความรู้ และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับการพักผ่อนเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ

ปฐม ออร์แกนิกวิลเลจ

ปฐม ให้ความสำคัญเรื่องความโปร่งใสในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต

ที่ ปฐม ออร์แกนิกวิลเลจ คุณจะได้เรียนรู้การแปรรูปผ่านเส้นทางวัตถุดิบตามฤดูกาลจากฟาร์มของเรา หรือจากฟาร์มของเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล ได้เรียนรู้กระบวนการผลิต การออกแบบสร้างสรรค์งานหัตถกรรม ทุกขั้นตอนการผลิตผสมผสานความรู้แบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเป็นสินค้าปฐมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดบริการ วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

ผลิตภัณฑ์ปฐม

“เราเชื่อว่ากระบวนการนั้นมีความสำคัญเท่ากับผลิตภัณฑ์”

จากฟาร์มมาเป็นผลิตภัณฑ์เรามีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมด

ทีมงานของเราทำงานร่วมกับเกษตรกรอินทรีย์เพื่อผลิตอาหารออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้

วัตถุดิบที่ใช้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบจากฟาร์มของเรา หรือฟาร์มของเกษตรกรอินทรีย์ที่ได้รับการสนับสนุนโดยโครงการสามพรานโมเดล

ฟาร์มออร์แกนิกของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM, EU และ CANADA ซึ่งเราปลูกผัก ผลไม้ และสมุนไพรตลอดทั้งปี

เราผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากวัตถุดิบออร์แกนิก ที่ปราศจากสารก่อฟอง SLS และ สารกันเสีย Paraben ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ผลิตในโรงงานเล็กๆ ที่ได้มาตรฐาน GMP โดยทีมงานปฐม

ผลิตภัณฑ์ปฐม

ตลาดสุขใจ

ตลาดสุขใจก่อตั้งเมื่อปี 2553 ในบริเวณสวนสามพราน มีเป้าหมายเป็นพื้นที่เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และช่องทางเชื่อมตรงระหว่างเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดลกับผู้บริโภคทำให้เกิดการเข้าถึงสินค้าอินทรีย์ที่เชื่อมั่นได้ในราคาที่เป็นธรรม ปัจจุบันมีร้านค้ากว่า 70 รายนำสินค้าข้าว ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสด อาหารแปรรูปมาจำหน่าย สร้างรายได้ประมาณ 3,000,000 บาทต่อเดือน ตลาดสุขใจบริหารงานโดยคณะกรรมการตลาดที่ได้รับการเลือกตั้งจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหมุนเวียนทุกปี และยังมีคณะกรรมการผู้บริโภคทำหน้าที่สะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงานและสื่อสารความต้องการของลูกค้ากับคณะกรรมการตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานต่อไป

สวนพรรณไม้

จากแปลงกุหลาบที่ปลูกด้วยความรักความเอาใจใส่ของท่านเจ้าของ จนกลายเป็นสวนสวย ที่รายล้อมด้วยพรรณไม้ดอก ไม้ใบ พืชผัก สมุนไพร นานาชนิด บนเนื้อที่ 100 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน ท่ามกลางธรรมชาตินี้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจ ด้วยระบบการปลูกแบบออร์แกนิกมาตรฐานสากล IFOAM EU และ Canada

อีกจุดเด่นที่ไม่ควรพลาด คือ การเดินชมสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งรวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เช่น พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้หายาก และสมุนไพรรักษาโรค ลักษณะการตกแต่งสวนตามธรรมชาติแต่งแต้มสีสันด้วยดอกไม้ไทย ดอกกุหลาบมอญ หากเดินชมโดยรอบจะสังเกตเห็นการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่หลายๆ ต้นอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี นอกจากนี้พื้นที่สนามกว้างต่างๆ สามารถเนรมิตงานจัดเลี้ยงได้อย่างลงตัว