สวนสามพราน


เกี่ยวกับเรา

สวนสามพรานตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน อ.สามพราน จ.นครปฐม ในพื้นที่กว่า 130 ไร่ แวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ พื้นที่สวนไม้ดอก ไม้ผล สมุนไพร พร้อมที่พัก ที่ประชุมจัดเลี้ยง ร้านอาหาร แหล่งเรียนรู้และนันทนาการเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

เป้าหมาย : ชีวิตที่สมดุล

วิสัยทัศน์ : ระบบอาหารยั่งยืน

พันธกิจ : องค์กรแห่งการเรียนรู้บนฐานความเป็นไทยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณค่าแบรนด์ : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

ประวัติ

สวนสามพรานเกิดจากความตั้งใจของ ดร.ชำนาญ และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ ที่จะรักษาต้นพิกุลเก่าแก่อายุร่วมร้อยปีที่กำลังจะล้มเพราะตลิ่งพัง จึงซื้อที่ดินผืนนี้เพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศของครอบครัว จากการปลูกกุหลาบเป็นงานอดิเรกในระยะแรก จนกลายเป็นธุรกิจเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2505 ความงดงามของกุหลาบสวนสามพราน ทำให้ได้รับการขนานนามในอดีตจากชาวต่างประเทศว่า “โรสกาเด้น” หรือชื่อ “สวนสามพราน” ในภาษาไทย

เส้นทางการเรียนรู้

จากจุดเริ่มต้นที่สวนสามพรานเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมไทย สู่ยุคปัจจุบันสวนสามพรานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากการสะสมประสบการณ์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้ริเริ่มการขับเคลื่อนระบบอาหารยั่งยืนภายใต้สามพรานโมเดลกับแนวคิดธุรกิจเกื้อกูลสังคม ทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทุกภาคส่วนบนฐานของการค้าที่เป็นธรรม

รางวัล


Award of “Outstanding Company” in the field of Business Development in Tourism

from The National Identity Board, 2006

Award of Excellence in Tourist Attraction, Recreation

from Tourism Authority of Thailand (TAT)
1996, 2008, 2013, 2015, 2017

PATA Grand Award Winner 2013

PATA Gold Awards 2013, Heritage and Culture

Thailand Creative Event Awards, 2010

• Team Building Activity Category
• Total Experience Category
• Theme Event Category

Asia Responsible Entrepreneurship Award 2012

for SME CSR by Enterprise Asia

สถานที่ตั้งและแผนที่การเดินทาง


สวนสามพราน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ใช้เวลาขับรถจากกรุงเทพฯเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากมาทำกิจกรรมหรือพักผ่อนที่เรา ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวใกล้เคียง อาทิ วัดไร่ขิง ตลาดน้ำดอนหวายองค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ และยังเป็นเส้นทางผ่านไปยังที่ต่างๆ อาทิ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก หัวหินพระนครศรีอยุธยา และกาญจนบุรี (ใช้แผนที่จาก Google Map อ้างอิง หรือ ดาวโหลดแผนที่ )

สวนสามพราน
กม. 32 ถนนเพชรเกษม, อ.สามพราน จ.นครปฐม, 73110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 34 322 588-93
หมายเลขโทรสาร: +66 34 322 775

อีเมลล์ : [email protected]
เวปไซต์ : www.suansampran.com
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/SuanSampran.Thailand
Instagram : suansampran